Voorbereiding intake

Bij coaching wil je weten waar je aan toe bent

Verkennen of coaching iets voor jou is? Na een uur weet je het. De coach verkent met jou wat je wilt bereiken. Je hoort meer over de aanpak. En vragen kun je natuurlijk ook stellen. Ontdek of er een klik is. Na de intake ontvang je een persoonlijk actieplan (coachplan). Vul de onderstaande vragenlijst in. We nemen dan contact op om een afspraak te plannen.


Vul ter voorbereiding deze vragenlijst zo volledig mogelijk in.

dd-mm-jj
Vul hier jouw hoogst genoten opleiding in, inclusief vermelding van de richting.
Wat is jouw huidige beroep of daginvulling?
Selected Value: 0
0 = slecht 10 = optimaal
Wij nemen geen contact op zonder jouw toestemming, maar registreren dit voor gebruik tijdens noodgevallen.
Beschrijf hier welke ouders en broers of zussen tot jouw familie behoren.
Omschrijf kort waar je met behulp van de coach aan wilt werken.
Op welke dagen kan je gecoacht worden tussen 9.00 en 17.00 uur? (Meerdere antwoorden mogelijk.) Dag en tijd worden altijd in overeenstemming met jou ingepland. Deze inventarisatie is bedoeld om je aan een coach te koppelen die op deze dagen beschikbaarheid heeft.