Opstellen

Bij het werken met familieopstellingen wordt een persoonlijke vraagstuk (bijvoorbeeld sociale, psychische of lichamelijke klachten) in verband gebracht met ons familiesysteem. Je leest hier over de toepassing voor personen en organisaties:

⇒ Familieopstelling: persoonlijke opstelling met representanten

⇒ Organisatieopstelling: in beeld brengen van teamdynamiek of organisatiedynamiek

⇒ Coaching met opstellingsset

Wat is opstellen?

Mensen blijken in staat om hun gedrag te veranderen wanneer zij zich realiseren wat de functie is van hun gedrag binnen de familie waartoe zij behoren. Familieopstellingen geven de mogelijkheid om de belemmerende (en soms zelfs verstikkende) invloeden van het familiesysteem te veranderen in een krachtige hulpbron. Een effectieve manier om rust te vinden in je hoofd en in je hart. Gevoelsmatig weten de meeste mensen dat hun familie van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop zij in het leven staan. Maar op het moment dat ze tegen persoonlijke problemen aanlopen, vergeten mensen meestal naar het grotere verband te kijken. Ze maken zichzelf verwijten en zoeken de oorzaak bij zichzelf. Na meerdere pogingen om hun gedrag te veranderen, trekt men vaak de conclusie dat verandering niet mogelijk is en dat ze er mee zullen moeten leren leven.

De representanten en vraagsteller nemen, begeleid door een specialist, een plaats in de ruimte in. Er ontstaat een krachtveld dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen.

Ook voor organisaties

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar een organisatie-opstelling. Het is tevens mogelijk dat vanuit een persoonlijke verstrikking een bepaald type organisatie of professioneel vraagstuk steeds naar voren komt in het leven van de vraagsteller. Dit kan middels een opstelling ook worden uitgewerkt.

De investering

Deelnemers van opstellingen, zowel familie-opstellingen als organisatie-opstellingen staan versteld van de snelheid waarmee inzichten bereikt worden en oplossingen mogelijk worden. Een opstelling met representanten duurt een uur tot twee uur en kost € 150 (de prijs voor een organisatie-opstelling ontvang je op aanvraag). Vooraf ontvang je een uitgebreide vragenlijst om het systeem (familie of organisatie) in kaart te brengen. Ook een persoonlijke coaching sessie is mogelijk waar er gebruik gemaakt wordt van poppetjes om het beeld van het systeem duidelijk te maken. Kijk voor meer informatie ook bij coaching.