Klachten

Drijfveerkracht neemt jouw klachten serieus, deze wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Heb je een klacht dan wordt de volgende richtlijn gevolgd:

Spreek het uit

Spreek het direct uit naar de betreffende medewerker van Drijfveerkracht, deze zal zoeken naar een oplossing in het moment. Blijf je ontevreden: schrijf dan een e-mail met een uiteenzetting van waar je ontevreden over bent. Wanneer je de klacht persoonlijk of telefonisch overbrengt, zullen wij altijd verzoeken dit ook schriftelijk te doen voor het dossier. Je mag dan binnen 24 uur een eerste reactie verwachten. Voor een inhoudelijke reactie ter afhandeling streven wij naar vier weken. Wanneer dit niet lukt, dan word je daar binnen het termijn van vier weken van op de hoogte gesteld (inclusief een indicatie van de tijd die nog nodig is).

Van wie krijg je reactie?

Klachtafhandeling wordt in eerste instantie gedaan door de medewerker waar de klacht over gaat. Wanneer dit niet naar tevredenheid van een partij of beide partijen gaat, draagt Eliane Reehuis, als eigenaar, de eindverantwoordelijkheid over de afhandeling. Je ontvangt een schriftelijke motivatie over het ingenomen standpunt met betrekking tot jouw klacht.

Mediation bij geschillen

Is de klacht dan nog steeds niet naar tevredenheid afgehandeld, dan is het mogelijk deze voor te leggen aan een onafhankelijke mediator: Anne-Marie Goossens van Confiance Advies. Zij is geregistreerd mediator in het kwaliteitsregister van de MFN (mediatiors federatie Nederland). Haar contactgegevens zijn terug te vinden op haar website. Het oordeel van deze mediator is bindend voor beide partijen, eventuele consequenties worden door Drijfveerkracht snel afgehandeld.

Registratie

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard.