Certificaat

Voor de opleidingen en workshops van Drijfveerkracht ontvang je een certificaat, wanneer je aan de specifieke toetsingseisen van de gekozen opleiding of workshop hebt voldaan. Op de site staan deze vermeldt bij het aanbod.

Wat is een certificaat?

Een certificaat is een schriftelijke verklaring dat je de opleiding of workshop hebt afgerond conform de toetsingseisen. Je kunt dit als bewijsstuk gebruiken, wanneer bijvoorbeeld een (toekomstige) werkgever er naar vraagt.

Wat is de waarde van het certificiaat?

In Nederland kunnen alleen instituten in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO of de universiteit een officieel erkend diploma afgeven.

Voor het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) is dat het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Voor het mbo is dat het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). 

Rijksoverheid

De waarde van dat diploma is officieel erkend. Overige certificaten of diploma’s kunnen eventueel door branche-organisaties erkend zijn. Dat geeft geen officiële erkenning, dat is meer een kwaliteitskeurmerk. Een certificaat van een particulier instituut, zoals Drijfveerkracht, heeft dus nooit een officiële erkenning die toegang geeft tot vervolgonderwijs bij bovengenoemde instellingen of kan als gelijkwaardig worden beschouwd aan een diploma van officieel erkende instellingen. Wel wordt er per opleiding door ons beschreven wat het wenselijke werk- en denkniveau is van deelnemers.

Punten voor bijscholing

In bepaalde branches is het vereist dat professionals zich regelmatig laten bijscholen. Je kunt dan denken aan mensen die werken in medische beroepen (BIG geregistreerd), mediators, financiële professionals etc. De certificaten van Drijfveerkracht geven soms mogelijkheid tot het verkrijgen van zulke punten. Het is echter aan jezelf om dit met jouw brancheorganisatie af te stemmen en het door jou ingediende certificaat van Drijfveerkracht te laten valideren voor punten. Mocht je hulp nodig hebben met de motivatie waarom de inhoud van de workshop of opleiding relevant is, dan helpen we je daar graag bij.

Wat zegt dit over de kwaliteit?

Voor het ontvangen certificaat van Drijfveerkracht heb je voldaan aan de toetsingseisen van dit instituut. Het feit dat het geen officieel erkend diploma is betekent niet dat het geen waarde heeft.

  • Drijfveerkracht voldoet aan de audit-eisen van het CRKBO, dit register toetst aangesloten organisaties op zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. Omdat Drijfveerkracht, als instelling, aan deze voorwaarden voldoet mag zij met 0% BTW factureren voor bepaalde opleidingen en workshops.
  • Je werkt met een volledig (vak)deskundige trainer. Eliane heeft haar didactische aantekening behaald bij Hogeschool Windesheim en heeft ruime ervaring in zowel het voorgezet onderwijs, het hoger onderwijs en het particuliere onderwijs aan volwassenen.

Onze opleidingen worden na afronding elke keer geëvalueerd met behulp van een online vragenlijst. Ze worden altijd met hoge cijfers beoordeeld. We zijn trots op onze tevreden klanten en zij zijn trots op de behaalde doelen én het behaalde certificaat.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.